رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایشات : فقه و مبانی حقوق اسلامی ،فلسفه اسلامی ، قرآن و حدیث ، تاریخ فر هنگ و تمدن ملل اسلامی


دروس تخصصی : منطق تصور ، منطق برهان و بدل ، فلسفه اسلامی ، تاریخ فلسفه اسلامی ، تاریخ فلسفه غرب ، فلسفه اخلاق ، مبانی نظری ، اخلاق حرفه ای در اسلام ، روش شناسی مطالعات فلسفی و کلامی ، منطق تصدیق ، منطق خطا به مغالطه و شعر ، کلام ، عرفان اسلامی(نظری ) ، متون فلسفی به زبان خارجی ، کلام جدید ، متون فلسفی به زبان خارجی ، اخلاق ، فلسفه علم ، فلسفه دین ، فلسفه برای کودکان ، منطق جدید ، مبانی علم کلام ، تاریخ فرق کلام اسلامی ، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.