رشته تاریخ

گرایشات : ایران باستان ، ایران اسلامی ، تشیع ، انقلاب اسلامی ، فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ عمومی جهان


دروس تخصصی : تاریخ یونان و رم ، تاریخ بیزانس ، تاریخ اروپا ،تاریخ اسلام ،تاریخ سیاسی ، تاریخ تشیع ، تاریخ تلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع) ،تاریخ عثمانی و خاورمیانه

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.