رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایشات :تخصصی (بر اساس رشته ورزشی )،فیزیولوژی ورزش ،مدیریت ورزش،رفتار حرکتی ، آسیب شناسی ، ورزشی و حرکات اصلاحی ،بیومکانیک ورزشی ، روانشناسی ورزش


دروس تخصصی :
فیزیولوژی ورزشی، فعالیت های بدنی و تندرستی ،سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی ، حرکت شناسی ورزشی ، آسیب شناسی ورزشی ، حرکات اصلاحی ، تاریخ تربیت بدنی و ورزش ،رشد حرکتی ،یادگیری حرکتی ، مقدمات روانشناسی ورزشی ، مبانی استعداد یابی ورزشی ،مقدمات جامعه شناسی ورزشی ،تغذیه ورزشی و کنترل وزن ، اصول و برنامه ریزی آموزش  تربیت بدنی ،مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی ، مقدمات بیومکانیک ورزشی ، اصول و روش شناسی تمرین ، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی .

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.