رشته حسابداری

گرایشات: حسابرسی ـ صنعتی ـ مالی ـ دولتی ـ مدیریت

دروس تخصص: اصول حسابداری ـ حسابرسی ـ حسابرسی دولتی ـ حسابداری دولتی ـ حسابداری میانه ـ حسابداری صنعتی ـ اصول و مبانی تنظیم بودجه دولتی ـ

زبان تخصصی حسابداری ـمدیریت مالی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.