رشته ریاضی

گرایشات : محض ـ کاربردی

دروس تخصصی: مبانی علوم ریاضی ـ مبانی ماتریس­ها و جبر خطی ـ مبانی آنالیز ریاضی ـ مبانی آنالیز عددی ـ مبانی احتمال ـ آنالیز ریاضی ـ مبانی جبر ـ مبانی ترکیبات ـ بهینه سازی خطی ـ جبر خطی ـ عددی ـ روش های آماری ـ نظریه معادلات دیفرانسیل عادی ـ توپولوژی عمومی ـ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ـ مبانی سیسیت های دینامیکی ـ مبانی هندسه ـ مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.