رشته صنایع دستی

گرایشات:تخصصی(بر اساس نوع تخصص و دارای بیش از 200 گرای می باشد)

دروس تخصصی: هندسه نقوش در صنایع دستی ایران،تحقیق در صنایع دستی ایران ، مرمت و نگهداری آثار هنری، انسان طبیعت طراحی، خوشنویسی و طراحی حروف، طرح اشیاء در تمدن اسالمی، تحول صنایع دستی در دنیا ، تاریخچه کتابت، کارگاه صنایع دستی، کارگاه تخصصی صنایع دستی،

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.