رشته طب سنتی

گرایشات:طب سنتی ایرانی اسلامی ـ داروهای گیاهی ـ گیاهان دارویی ـ تغذیه ـ بهداشت فردی ـ حجامت ـ زالو شناسی

دروس تخصصی:علفهای هرز و کنترل آنها ـ پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر ـ اندیشه اسلامی 2ـ اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطرـ روشهای آبیاری شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع ـ  آفات رایج گیاهان دارویی ـ طرح های آماری در علوم گیاهان دارویی  و معطرـ ماشین های کاشت داشت و برداشت گیاهان دارویی ـ کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر1ـ روش های اهلی کردن گیاهان دارویی و معطرـ اکوفیزیلوژی گیاهان دارویی و معطرـ بیماری های رایج گیاهان دارویی و معطرـ مدیریت و حسابداری ـ بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی و معطرـ سمینار و مسئله مخصوص ـ پروژه ـ کارآموزی ـ کشت بافت .

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.