رشته طراحی دوخت

گرایشات:طراحی لباس،طراحی چاپ پارچه،طراحی بافت پارچه

دروس تخصصی:تاریخ لباس،هندسه نقوش،پارچه شناسی،طراحی و بافت پارچه،چاپ سنتی،رنگ در طراحی لباس،طراحی الگو،طراحی اندام کودک،حجم سازی،مدیریت تولید؟،جامعه شناسی،زبان تخصصی،طراحی لباس ،طراحی لباس کودک، درجه بندی پوشاک،الگو و دوخت لباس بچه،تکنولوزی دوخت،کاربرد نرم افزارکامپیوتر در طراحی لباس،مولاژ

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.