رشته علوم ارتباطات

گرایشات : روزنامه نگاری ، خبرنگاری ، روابط عمومی ، مطالعات ارتباطی


دروس تخصصی : فنون و مهارتهای تحقیقاتی کاربردی ، مسائل اجتماعی ـ جمعیتی ایران ، زبان تخصصی ، مبانی زبان شناسی ، روش های تحقیق کیفی رسانه ها ، روش شناسی تحلیل محتوا ، روش های بررسی مخاطب ، ( موسیقی ، فرهنگ ، جامعه ) ، فلسفه رسانه های جمعی ، ارتباطات انسانی ، ارتباطات بین الملل ، مطالعات رادیویی ، مطالعات سینمایی ، جامعه شناسی امتناع تبلیغ ، جامعه شناسی هنر و ادبیات ، ارتباطات سیاسی ،ارتباطات تصویری ، مطالعات تلویزیونی ، مطالعات مطبوعاتی ، مطالعات فضای مجازی ، تاریخ تحول ارتباطات در ایران ، رسانه ها و حوزه عمومی ، دین و رسانه های جمعی ، حقوق ارتباطات جمعی ، جهانی شدن ارتباطات ، جامعه شناسی سازمان های رسانه ای ، ارتباطات و فرهنگ ، آشنایی با تکنولوژی نوین ارتباطی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.