رشته عکاسی

گرایشات:معماری،هوائی،ورزشی،دیجیتال

دروس تخصصی: شیمی عمومی و شیمی عکاسی،فیزیک و ابزار شناسی،تاریخچه عکاسی،آشنایی با فیلمبرداری،نورپردازی،فنون عرضه و نمایش عکس، تجزیه و تحلیل و نقد عکس،فنون بازسازی عکس، کارگاه عکاسی،طرح و رساله نهایی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.