رشته محیط زیست

گرایشات : زیستگاه ها و تنوع زیستی ، ارزیابی و آزمایش سرزمین ، آلودگی های محیط زیست


دروس تخصصی : شناسایی گیاهان مرتعی ، آشنایی با رایانه ، اقتصاد عمومی ، شناخت محیط زیست ، هوا و اقلیم شناسی ، عکس های هوایی ، درختان و درختچه های ایران ، مساحی و نقشه برداری ، انسان و محیط زیست ، مناطق حفاظت شده پارک های ملی و جنگلی زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری ، جامعه شناسی عمومی ، خاکشناسی عمومی ، هیدرولوژی عمومی ، آلودگی هوا ، بوم شناسی مهره داران ،مبانی سنجش از دوروGIS،حفاظت خاک،آلودگی آب و خاک ، ارزیابی محیط زیست ،مبانی مدیریت حیات وحش ، بحث پرنده شناسی ، حقوق و مدیریت محیط زیست ، فنون مدیریت حیات وحش ، پارکداری ، مدیریت مواد زاید جامد ، پروژه ، زیست شناسی حفاظت ، اکو لوژی دریاها و دریاچه ها ، طراحی و مهندسی پارک های ملی و جنگلی ، طرح آزمایش های کشاورزی ، فضای سبز شهری

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.