رشته مدیریت

گرایشات : صنعتی ،دولتی ، بازرگانی ، مالی ، مدیریت شهری ، جهانگردی ، فناوری اطلاعات


دروس تخصصی : مدیریت رفتار سازمانی ، مبانی سازمان و مدیریت ، مدیریت منابع انسانی ، تحقیق در عملیات ، مدیریت تولید ، مدیریت مالی ،حسابداری صنعتی ، بازاریابی و مدیریت بازار ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، مدیریت استراتژیک ، حقوق بازرگانی ، حسابرسی ،سازمان های پولی و مالی بین و المللی ، بازرگانی بین و الملل ، زبان تخصصی ، سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، بازرایابی بین و الملل ، پول و ارز بانکداری ، سیاست پولی و مالی ، سیستم های خرید و انبارداری

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.