رشته مهندسی رباتیک

گرایشات: کنترل ربات ـ بینایی و پردازش تصویر ـ ساخت و تولید ـ مکاترونیک

 

دروس تخصصی: طراحی مکانیزم ها – رباتیک – ارتعاشات مکانیکی ـ سنسورهای ربات ـ کنترل ربات ـ الکترونیک قدرت  و محرکـها‌ ـ اصول میکروکامپیوترها ـ آزمایشگاه ربات ـ سیستم های محرکه ـ کنترل فازی ـ طراحی ماشین به کمک کامپیوتر ـ یاتاقان و روغن کاریـ علم مواد ـ کنترل مدرن ـ مدارهای واسطه  شبکه های عصبی ـ اندازه گیری الکتریکی

مدارهای الکتریکی‌ ـ آزمایشگاه ارتعاشات دینامیک و ماشین.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.