رشته مهندسی شیمی

گرایشات:معدنی،آلی ،پلیمر،بیوشمی،فرامولکولی،شیمی دارویی

 

دروس تخصصی:کارگاه یا شیشه گری ،گرانیت و نقشه خوانی،اصول محاسبات شیمی صنعتی،شیمی صنعتی، آز شیمی صنعتی،اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی،خوردگی فلزات،معادلات دیفرانسیل،شیمی آلی،آز شیمی آلی،شیمی تجزیه،آز شیمی تجزیه،شیمی فیزیک،آز شیمی فیزیک،شیمی تجزیه دستگاهی،شیمی معدنی،آز شیمی تجزیه دستگاهی،آز شیمی معدنی،زبان تخصصی شیمی ،روش استفاده از متون علمی شیمی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.