رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایشات:تجارت الکترونیک،امنییت اطلاعات،مدیریت دانش،مدیریت رسانه،سیستم های اطلاعاتی

دروس تخصصی:مبانی کامپیوتر و برنامه سازی،مدارهای الکترونیک،ریاضیات گسسته،برنامه سازی پیشرفته،ساختمان های داده،مدارهای منطقی،نظریه زبان ها و ماشین ها،زبان تخصصی،ریاضیات مهندسی،معماری کامپیوتر،سیستم های عامل،طراحی الگوریتم ها،طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال،سیگنال ها و سیستم ها ریز پردازنده و زبان اسمبلی،شبکه های کامپیوتری،هوش مصنویی و سیستم های خبره،اصول طراحی کامپایلر،آزمایشگاه سیستم های عامل،آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کلمپیوتر،آزمایشگاه ریز پردازنده،آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری،تحلیل و طراحی سیستم ها،اصول فناوری اطلاعات ،اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات،یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی ،مبانی رایانش امن،اقتصاد مهندسی،تجارت الکترونیکی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.