رشته مهندسی معدن

گرایشات:اکتشاف،استخراج،ماشین آلات،حفاری

دروس تخصصی:بازدید معدن،چالزی و آتشبازی،حفر چاه تونل ،ترابری در معادن،مکانیک سنگ،نگهداری در معادن،تهویه در معادن،روشهای استخراج زیرزمینی،نقشه برداری معدنی،آبکشی در معادن،کانه آرایی،اقتصاد معدنی،خدمات فنی در معادن،اصول طراحی معادن،نقشه کشی صنعتی،اجزاء ماشین، استاتیک،دینامیک،مقاومت مصالح،مگانیک سیالات،مبانی مهندس برق،نقشه برداری عمومی،عملیات نقشه برداری،ماشینهای حرارتی،زمین شناسی عمومی،زمین شناسی ساختمانی،کانی شناسی،سنگ شناسی،زمین شناسی اقتصادی،شیمی فیزیک،اصول اکتشاف و ارزیابی ذخایر،کارتوگرافی و فتوژلؤژی،برداشت زمین شناسی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.