رشته مهندسی مواد

گرایشات: متالوژی ـ بیومتریال ـ نانومواد ـ سرامیک ـ ریخته گری ـ جوشکاری ـ استخراج.

دروس تخصصی: اصول تخصصی علم مواد ـ بلور شناسی و تفرق و آز ـ شیمی فیزیک مواد ـمکانیک مواد ـ خواص مکانیک مواد ـ آز خواص مکانیک مواد ـ متالوژی فیزیکی ـآز متالوژی فیزیکی ـ ترمودینامیک مواد ـ پدیده ای انتقال ـ اصول  تولید مواد مهندسی ـ خواص الکترونی مواد ـ اصول الکتروشیمی و خوردگی ـاصول تولید مواد مهندسی اصول مهندسی پلیمر ـ اصول شکل دهی فلزات ـ اصول انجماد و ریخته گری ـ اصول مهندسی سرامیک ـ اصول مهندسی سطح ـ انتقال مطالب علمی و فنی ـ اصول مهندسی جوش.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.