رشته مهندسی نساجی

گرایشات: پوشاک ـ تکنولوژی نساجی ـ شیمی نساجی ـ علوم الیاف.

استاتیک ـ مقاومت مصالح 1ـ دینامیک عمومی ـ ترمودینامیک عمومی ـ نقشه کشی صنعتی 1- ریاضیات مهندسی ـ شیمی آلی مهندسی ـ آز شیمی آلی ـ مکانیک سیالات ـ شیمی فیزیک ـ مبانی مهندسی برق ـ علم الیاف ـ آز شناسایی الیاق ـ فیزیک الیاف ـ آز فیزیک الیاف ـ فرآیند تولید الیاف 1 ـ فرآیند ریسندگی ـ تکنیک بافت ـ فرآیند بافندگی ـ کارگاه فرآیند بافندگی حلقوی ـ منسوجات بی بافت ـ اصول رنگرزی 1ـ آز رنگرزی 1ـ فرآیند تکمیل ـ کارگاه عمومی 1ـ طرح و محاسبه کارخانه.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.