رشته مهندسی نفت

گرایشات : اکتشاف ـ حفاری ـ بهره برداری

 

دروس تخصصی : موازنه انرژی و مواد ـ ترمودینامیک 1 ـخواص سیالات مخزن ـ مکانیک سیالات  آز خواص سنگهای مخزن ـانتقال حرارت ـآشنایی با مهندسی نفت ـ استاتیک

و مقاوت مصالح ـ آز مکانیک سیالات.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.