رشته مهندسی هسته ای

 گرایشات :راکتور ـ چرخه سوخت ـ پرتو پزشکی ـ گداخت هسته ای

 

دروس تخصصی : نقشه کشی صنعتی ـ مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای ـ فیزیک مدرن کوانتم ـ ترمودینامیک مهندسی ـ مبانی مهندسی برق ـ آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ـ جبر خطی ـ فیزیک هسته ای 1ـ آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 ـ آزمایشگاه فیزیک مدرن و کوانتوم ـ ریاضیات مهندسی ـ الکترو مغناطیس ـ الکترونیک 1- آزمایشگاه الکترونیک 1- مکانیک سیالات ـ انتقال حرارت ـ آزمایشگاه انتقال حرارت ـ مکانیک آماری ـ محاسبات عددی ـ مقدمه ای بر علم مواد هسته ای ـ حفاظت در برابر پرتوها ـ زبان تخصصی ـ  مقدمه ای بر تئوری رآکتورهای هسته ای ـ آشکار سازی  وسیستم های اندازه گیری هسته ای ـ آزمایشگاه آشکار سازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای- مواد هسته ای ـ سیستم های منترل خطی ـ ایمنی رآکتورهای هسته ای ـ مهندسی نیروگاه های هسته ای ـ مقدمه ای بر همجوشی کنترل شده ـ آشنایی با مون کارلو و کدهای هسته ای ـ جنبه ای زیست محیطی علوم هسته ای ـ پروژه.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.