رشته مهندسی هوانوردی

گرایشات : خلبانی ـ مراقبت پرواز ـ ناوبری هوایی

 

دروس تخصصی: حقوق هواپیماییـ ساختمان ، سیستم و موتورهای هواپیما ـ آلات دقیق هواپیمای تجاری ـ قابلیت و محدودیتهای انسانی ـ هواشناسی و هوانوردی 2ـ سیستم ها و سرویس های راداری ـ فرودگاه ها و سرویس های اطلاعات هوانوردی ـ زبان تخصصی 3 ـ حقوق هواپیمایی 2 ـ ایرودینامیک تراکم پذیر ـ مکانیک پرواز کاربردی ـ سیستمهای کمک ناوبری رادیووی 2 ـطرح پروازی ـ ناوبری هوایی ـ دستور العمل های پروازی ـ مکالمات رادیویی هواپیمایی تجاری ـ CRM ـ آماده سازی پرواز با دستگاه ـبررسی سوانح هوایی ـ سیمیولاتور

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.