رشته مهندسی هوا فضا

گرایشات: آبرودینامیک ـ پیش رانش ـ داینامیک و کنترل پرواز ـ سازه های هوا فضا ـ مهندسی فضایی

 

دروس تخصصی : استاتیک ـ مبانی مهندسی برق و الکترونیک ـ دینامیک ـ مقاومت مصالح ـ ریاضیات مهندسی ـ آز مبانی مهندسی برق الکترونیک ـ مقدمه ای بر مهندسی هوا و فضا ـ مکانیک سیالات ـ ترمودینامیک 1ـ آز مقاومت مصالح ـ آز مکانیک سیالات ـ ارتعاشات مکانیکی ـ علم مواد ـ کنترل اتوماتیک ـ انتقال حرارت ـ آیین نگارش و گزارش نویسینقشه کشی صنعتی 1ـ تحلیل سازه های هوایی ـ آئرودینامیک 1ـ طراحی هواپیمایی 1ـ آز آئرو دینامیک ـ مکانیک پرواز 1ـ زبان تخصصی مهندسی هوا و فضا ـ اصول جلوبرنده ها –طراحی اجزا 1ـ مکانیک ـ مدارهای فضایی ـ طراحی سازه های صنایع هوایی.

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.