رشته مهندسی پزشکی

گرایشات:بالینی،بیو الکتریک،بیو مکانیک،بیو مواد،ابزار دقیق

دروس تخصصصی:فیزیولوژی،آناتومی،بهداشت عمومی،آزمایشگاه فیزیولوژی،استاتیک،بیو فیزیک،کنیزیولوژی،ریاضی مهندسی،ترمودینامیک در مهندسی پزشکی،فیزیک پزشکی،برنامه نویسی کامپیوتر،مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی،برنامه نویسی کامپیوتر،دینامیک در مهندسی پزشکی،مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی،زبان تخصصی مهندسی پزشکی،ارتعاشات طراحی اجزا در بیو مکانیک،اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها،انفورماتیک پزشکی،مکانیک سیالات در مهندسی پزشکی،حفاظت و ایمنی و استانداردهای بیمارستانی،کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری،مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی،مبانی بیو مکانیک ،اصول سیستم های رادیولوژی تصویرگر پزشکی،تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی،کارگاه تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی،بیومکانیک استخوان و صدمات،مبانی بیو مکانیگ،آز بیو مکانیک حرکت،اصول و کلیات مدیریت خدمات درماتی،اختیاری،آز مقاومت مصالح،کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز درمان،آز بیومکانیک عمومی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.