رشته مهندسی کشاورزی

گرایشات:مکالیزاسیون کشاورزی،زراعت و اصلاح نباتات،باغبانی،علوم دامی

دروس تخصصی:کنترل و گواهی نور،مبانی کشاورزی پایدار،اقتصاد کشاورزی،آشنایی با قوانین خود اشتغالی کارآفرینی،هوا و اقلیم شناسی،اصول باغبانی،طرح آزمایشات کشاورزی،سبزیکاری عمومی،مبانی کشت،بافت گیاهی و بیوتکنولوژی،ازدیاد نباتات،فیزیولوژی بعداز برداشت،عملیات کشاورزی،میوه های مناطق معتدله،آبیاری عمومی و عملی،میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری،چمن و گیاهان پوششی،گلکاری

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.