رشته موسیقی

گرایشات:تئوری موسیقی،نوازندگی،آهنگ سازی،تنظیم،موسیقی شناسی

دروس تخصصی: تاریخ موسیقی ایران،تاریخ موسیقی جهان،سازشناسی موسیقی جهانی، فرم موسیقی،شناسایی سازهای ایران، ساز جهانی،همنوازی، آواز جمعی،دشیفراژ،ارکستر جهانی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.