رشته نقاشی

گرایشات:نقاشی عمومی،مینیاتور،ارتباط تصویری،تصویر سازی،تصویر متحرک

دروس تخصصی: کارکاه طراحی سطح دو،نقاشی دیواری سطح یک، کارگاه نقاشی سطح یک ، تاریخ عمومی نقاشی، تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی، کارگاه طراحی سطح سه، کارگاه نقاشی سطح دو، مرمت آثار نقاشی، طرح عملی جامع، طرح و رساله نهایی

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.