رشته زبان های خارجی

گرایشات:آموزش،مترجمی،ادبیات،

دروس تخصصی:آشنایی با ادبیات معاصر،بررسی آثار ترجمه شده اسلامی،بررسی مقابله ای ساخت جمله،ترجمه انفرادي،ترجمه پيشرفته ،         ترجمه شفاهي ،ترجمه متون ادبي،‌ ترجمه متون سياسي، ترجمه متون مطبوعاتي،ترجمه مكاتبات اسناد، ترجمه نوار و فيلم، ساخت زبان فارسي، نگارش فارسي، واژه شناسي

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.