شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی :

- دارا بودن سن حداقل 30 سال تمام

- داشتن مدرک تحصیلی کاردانی به بالا

- حداقل فضای مفید اداری 40 متر مربع

- تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران

- عدم داشتن سوء پیشینه

- تامین لوازم اداری مورد نیاز ( سیستم ، میز و صندلی ، اینترنت پر سرعت ،خط تلفن )

- هزینه اخذ نمایندگی به مبلغ 3،000،000 تومان

- ضمانت ( چک ، سفته )

مدارک مورد نیاز :

- کپی برابر اصل کارت ملی متقاضی

- کپی برابر اصل شناسنامه متقاضی

- 2 قطعه عکس 4*3 پرسنلی

- کپی برابر اصل شده سند و یا اجاره نامه محل

- کپی برابر اصل قبض آب / برق/ تلفن

- کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی