مهندسی کامپیوتر

گرایشات:نرم افزار،فناوری اطلاعات،تجارت الکترونیک،امنیت اطلاعات

 

دروس تخصصی:زبان ماشین و اسمبلی،زبان تخصصی نرم افزار،طراحی الگوریتم،شیوه ارائه مطلب،برنامه سازی سیستم،مهندسی نرم افزار،آز مهندسی نرم افزار،معماری کامپیوتر،آز معماری کامپیوتر،هوش مصنویی،شبیه سازی کامپیوتر،گرافیک کامپیوتری ،مهندسی اینترنت،مباحث ویژه

این مطلب جهت بالا بردن اطلاعات افرادی که دنبال مطالعه و کسب آگاهی در این نوشته می باشند در این بخش گنجانده شده است.